Naši postavljeni geocachevi

Napomena: Listing pojedinog geocachea na Internetu možete vidjeti klikom na sliku logo Geocachinga ili logo Opencachinga

 #           NAZIV GEOCACHEA
POSTAVLJEN DANA
ZADNJI PRONALAZAK
PRONAĐEN
OBJAVLJEN NA:
01.   
Batina monument (arhiviran)
3. lipnja 2012.
Subota, 27. kolovoza 2016.
 52
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
02.   
Batina: The circle (arhiviran)
26. lipnja 2016.
Petak, 20. kolovoza 2016. 3
Link na Geocaching.com

 
03.   
Bonus cache: Blue bridge
07. ožujka 2015.
Ponedjeljak, 16. ožujka 2015. 1
Link na Geocaching.com

 
04.   
Bonus cache: Platana (arhiviran)
29. travnja 2014.
Srijeda 22. travnja 2015. 3
Link na Geocaching.com

 
05. Church - Njivice (arhiviran) 26. kolovoza 2011. Utorak, 13. listopada 2015. 727
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
06. Crkva Sv. Lovre
21. svibnja 2013. Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017.
27
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
07. Crkva Sv. Stjepana 28. travnja 2013. Srijeda, 14. veljače 2018. 17
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
08. Črnkovci (arhivrian) 20. ožujka 2012. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2016. 23
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
09. Dođi u Vinkovce! 1. listopada 2011. Nedjelja, 29. travnja 2018. 61
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
10. DVD Belišće (arhiviran)
8. svibnja 2013.
Ponedjeljak, 8. kolovoza 2016.
23
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
11. Đeram
30. kolovoza 2014.
Ponedjelja, 21. kolovoza 2017.
3
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
12. Egg hunt (arhiviran)
23. ožujka 2013. Ponedjeljak, 1. travnja 2013.  1
Link na geocache


13. Enchanted forest 23. travnja 2013. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2016. 7
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
14. Fabijan Šovagović 21. travnja 2014. Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017. 8
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
15. Follow the rabbit (arhiviran) 01. travnja 2015. Petak, 17. travnja 2014. 2
Link na Geocaching.com

 
16. Geese under the bridge 11. rujna 2011. Srijeda, 27. rujna 2017.  24
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
17. Kajak klub Bistrinci (arhiviran) 11. rujna 2011. Subota, 21. veljače 2015.
 18
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
18. Kapela Sv. Roka
14. kolovoza 2013. Nedjelja, 25 rujna 2016.
 17
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
19. Lake Banja (arhiviran)
27. srpnja 2014. Subota, 16. srpnja 2016.
7
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
20. Lake Lapovac
01. ožujka 2015. Petak, 6. travnja 2018. 5
Link na Geocaching.com

 
21. Lake "Mlinac"
29. kolovoza 2014. Petak, 18. studenog 2016.
8
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
22. Let's leap together 7. veljače 2016. arhiviran  
Link na Geocaching.com

 
23. Most 107. brigade HV 19. siječnja 2011. Četvrtak, 25. prosinca 2014.  33
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
24. Memorijalno groblje Vukovar 4. listopada 2014. Srijeda, 4. travnja 2018. 27
Link na Geocaching.com

 
25. NK "Podravac" Bistrinci 6. svibnja 2013. Subota, 15. srpnja 2017. 14
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
26. Obala Matije Ljubeka 5. ožujka 2016. Četvrtak, 15. rujna 2016. 3
Link na Geocaching.com

 
27. Old cementary Križevci 14. travnja 2014. Subota, 18. ožujka 2017. 5
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
28. Orion calendar 27. srpnja 2014. Petak, 24. studenog 2017. 15
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
29. Orthodox church in Kneževo (arhiviran) 19. srpnja 2014. Nedjelja, 21. kolovoza 2016. 42
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
30. Park Našice 12. srpnja 2014. Petak, 6. travnja 2018. 21
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
31. Pedestrian bridge Valpovo (arhiviran)
14. kolovoza 2013. Nedjelja, 13. srpnja 2014.
 7
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
32. Petrijevačka republika
29. veljače 2016. Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017.  9
Link na Geocaching.com

 
33. Podravski Podgajci (arhiviran)
9. lipnja 2013. Utorak, 12. kolovoza 2014.
4
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
34. River Karašica 11. travnja 2013. Nedjelja, 14. kolovoza 2016.  9
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
35. River Vučica 6. svibnja 2012. Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017. 12
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
36. Road to remember 16. studenog 2014. Petak, 26. prosinca 2014. 2
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
37. Satnički ribnjak
07. ožujka 2015. Subota, 10. lipnja 2017.
5
Link na Geocaching.com

 
38. Sculpture Park
16. svibnja 2013. Petak, 6. travnja 2018.
21
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
39. Smurf's house (arhiviran)
25. rujna 2013. Četvrtak, 4. rujna 2014.
 5
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
40. Spomen obilježje Ovčara
4. listopada 2014. Subota, 10. prosinca 2016.
10
Link na Geocaching.com

 
41.
St. Anne (Sv. Ana) 28. listopada 2010. Srijeda, 4. travnja 2018.  16
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
42.
St. Florian (arhiviran) 16. svibnja 2014. Srijeda, 17. rujna 2014. 6
Link na Geocaching.com

 
43. Stara Drava "Repnjak" 19. ožujka 2012. Nedjelja, 25 rujna 2016.  17
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
44. Stara Drava D. Miholjac (arhiviran) 9. srpnja 2012. Ponedjeljak, 23. studenog 2015.  24
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
45. Street Art - Dislajkam mržnju 23. travnja 2014. Subota, 10. lipnja 2017. 9
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
46. Street arts in Valpovo (arhiviran) 7. svibnja 2014. Utorak, 3. siječnja 2015. 3
Link na Geocaching.com

 
47. Train station Belišće 11. travnja 2013. Srijeda, 30. rujna 2015. 19
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
48. Upravna zgrada (Palace Gutmann) 23. veljače 2011. Nedjelja, 1. srpnja 2017. 34
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
49. Walk in Valpovo 29. travnja 2014. Subota, 10. lipnja 2017. 7
Link na Geocaching.com

 
50. Zvjerinjak 24. siječnja 2011. Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017.  36
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com
51. Župa Sv. Josipa Radnika, Belišće
8. svibnja 2013.
Nedjelja, 30. srpnja 2017.  23
Link na Geocaching.com

Link na Opencaching.com

Napomena: Listing pojedinog geocachea na Internetu možete vidjeti klikom na sliku logo Geocachinga ili logo Opencachinga

MAPA STRANICE


NAŠA GEOCACHING STATISTIKA


Naša statistika

PRATITE NAS PUTEM OSTALIH DRUŠTVENIH MREŽA